DEJAVNOST AMBULANTE

Internistična ambulanta:
-  internistični pregledi
-  pregledi pred predstavitvijo na invalidski
   komisiji
-  predoperativni pregledi
-  pregled v sklopu ocene upravičenosti za
   pomoč in postrežbo
-  zdravljenje in vodenje bolezni srca,
   arterijske hipertenzije, bolezni
   povezane z gastroesofaganim refluksom
-  snemanje in interpretacija EKG
-  interpretacija rentgenskih slik
-  merjenje in interpretacija 24 urnega RR
   profila


Pulmološka ambulanta:
-  pregledi zaradi obolenj dihalnega
   sistema
-  interpretacija rentgenskih posnetkov
-  izvajanje in interpretacija funkcijskih
   preiskav s področja respiratornega
   sistema
-  obdelava in vodenje bolnikov z 
      • astmo
      • KOPB
      • Respiratornimi infekti
      • Pljučnim rakom
      • Obolenji rebrne mrene
      • Tuberkulozo
-  Tuberkulinsko testiranje


Alergološka ambulanta:
-  Obdelava bolnikov z alergijami
-  Alergološko testiranje
-  Določanje laboratorijskih parametrov za
   alergijske bolezni
-  Nasveti
Testiranja:
- Funkcionalno testiranje respiratornega
  sistema

- Alergijski kožni prick test
 

  več o testiranjih                     


Preiskave:
- Običajne laboratorijske preiskave
- Specialne laboratorijske preiskave
 

  več o preiskavah                   
 

Copyright 2010 © Medicinski center Jezernik                                           Kontakt Pravna pojasnilaPolitika zasebnosti